DAK HA

Đắk Glong: Tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2023

Facebook
Twitter
Print

Sáng ngày 12/10/2023, UBND huyện Đắk Glong tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Nam Thuần và Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Phương đồng chủ trì hội nghị.

          Theo báo cáo đánh giá, trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định. Trong tổng số 13 nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội, có 5 nhóm chỉ tiêu có thể đánh giá kết quả thực hiện. Tổng diện tích gieo trồng đến tháng 9 năm 2023 ước đạt 32.787,8 ha, đạt 99,6% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đến ngày 14/9/2023 được 139.396 triệu đồng, đạt 45,76% dự toán giao, trong đó thu ngân sách huyện được 46.124/133.761 triệu đồng, đạt 34,48% dự toán giao.

          Đến nay, tổng số tiêu chí ước đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 86/133 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 12,28 tiêu chí, trong đó có 01 xã hoàn thành chương trình nông thôn mới. Tổng kế hoạch vốn 3 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2022 và năm 2023 là 533.443 triệu đồng, đã giải ngân được 81.562 triệu đồng, đạt 15,29% kế hoạch vốn giao. Công tác chuyển đổi số được quan tâm. An ninh quốc phòng được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2023 tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn còn chậm. Thu chi ngân sách đạt thấp so với kế hoạch. Tình hình thiên tai diễn biến khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an toàn của người dân. Vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản và xây dựng còn nhiều, chưa được xử lý nghiêm minh, triệt để. Công tác chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu; ý thức tổ chức kỷ luật, thực thi công vụ ở một số nơi, một số đơn vị còn yếu và hạn chế….

          Tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị, và UBND các xã đã tập trung thảo luận đi sâu vào những tồn tại, hạn chế. Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu còn thấp như: thu ngân sách, triển khai 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, công tác chuyển đổi số….. Trên cơ sở này, các đơn vị, địa phương đưa ra giải pháp trọng tâm cho 03 tháng cuối năm 2023.

       Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Nam Thuần nhấn mạnh: Hiện nay, nhiều chỉ tiêu huyện đưa ra vẫn chưa đạt, chính vì vậy trong những tháng cuối năm 2023, toàn huyện phải nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Về lĩnh vực thu ngân sách Nhà nước, lãnh đạo các đơn vị, UBND các xã cần vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp. Riêng vướng mắc liên quan đến các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các phòng ban, đơn vị, UBND các xã cần phối hợp tập trung tháo gỡ. Liên quan đến vấn đề chuyển đổi số đề nghị quan tâm đến dữ liệu số, sử dụng và phát huy các phần mềm liên quan đến từng lĩnh vực của từng phòng, ban….

Lại Tuyến

Đánh giá bài viết này