DAK HA

Điểm số 5: Căn cứ Địa Nâm Nung, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

Facebook
Twitter
Print

Công viên địa chất toàn cầu Unesco Đắk Nông

Đưa di sản địa phương vươn ra thế giới 

Điểm số 5: Căn cứ Địa Nâm Nung, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

Đánh giá bài viết này